Personvernerklæring

Cookies

Innledning

For oss i Stormhuset er det viktig at ditt personvern er ivaretatt. Vi samler kun inn informasjon som er nødvendig for å levere en god brukeropplevelse, og ved å bruke våre tjenester godtar du at vi samler inn og behandler personopplysninger som beskrevet på denne siden. Under vil du finne informasjon om hvilke personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandling av disse.

Behandlingsansvarlig

Stormhuset, ved COO Dag Fredrik Bruflot, er behandlingsansvarlig for personopplysninger som lagres og behandles hos oss. Henvendelser om personvern kan rettes til dfb@stormcom.no.

Hva, når og hvorfor vi samler inn personopplysninger

Avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med hverandre samler vi inn og bruker dine personopplysninger på ulike måter og til ulike formål.

Dersom du kontakter oss

Når du er i kontakt med oss kan dine personopplysninger bli lagret hos oss. Her beskriver vi hva slag informasjon som kan bli lagret og hvordan vi i så fall behandler dem.

1. Via telefon
Når du ringer oss lagres ditt telefonnummer, og opplysninger om når samtalen var og hvor lenge den varte, på våre telefoner. Denne informasjonen, samt et referat fra samtalen, kan bli videreført til våre kundehåndteringsverktøy dersom samtalen omhandler kjøp eller salg av tjenester eller samarbeid.

2. Via e-post
E-poster som sendes til en adresse tilknyttet oss vil bli lagret hos vår e-postleverandør og kan bli videreført til våre kundehåndteringsverktøy dersom det vil være behov for dette. E-post skal slettes når de ikke lenger er relevante for vårt arbeid.

Når du besøker våre nettsider

Når du besøker våre nettsider lagrer vi små tekstfiler kalt informasjonskapsler eller cookies i din nettleser for at ulike tjenester på vår nettside skal fungere. Du kan lese mer om dette og endre dine innstillinger i vår cookie-erklæring. Noen av disse cookiene er nødvendige for at nettsiden eller våre tjenester skal fungere, men for de resterende vil vi alltid be deg om samtykke før de legges i nettleseren din.

Annet

Utlevering av personopplysninger til tredjeparter

Vi gir ikke dine personopplysninger videre til tredjeparter med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for det. Slikt grunnlag kan eksempelvis være ditt samtykke, avtale med deg eller at vi er lovpålagt å dele informasjonen.

Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.  

Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke og personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen og alle plikter som følger av avtalen er oppfylt.

Rettigheter

Du har rett til innsyn i personopplysningene vi har lagret om deg og hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven. Kontaktinformasjon for hvor du skal rette disse henvendelsene finner du under.

Dersom du mener at vår behandling av dine personopplysninger har brutt gjeldende personvernregelverk, kan du rette en klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om dette på Datatilsynets hjemmesider.

Kontaktinformasjon

Stormhuset
Inkognitogata 33
0256 Oslo
Norge
Nettsted: stormhuset.no
E-post: dfb@stormcom.no

Endringer

Hvis det skjer endringer i våre tjenester eller i relevant personvernlovgivning kan det forekomme endringer i informasjon på denne siden.

Sist endret: Torsdag 8. februar 2024