Storm fortsetter veksten

15. mai 2024
IMG_5788

Kommunikasjonsbyråene i Stormhuset økte den samlede omsetningen fra 33,6 til 36,6 millioner kroner i 2023. Resultat før skatt endte på 6,9 millioner kroner. Den gode farten har fortsatt på vei inn i 2024 og med flere nye prestisjekunder på kundelisten.

– Selv om fjoråret bar preg av økt usikkerhet i næringslivet, manglet det ikke på spennende kommunikasjonsutfordringer å løse sammen med våre kunder. Det har vært gledelig å se at nye kunder strømmer til Stormhuset, samtidig som kundene som har vært med oss gjennom flere år fortsetter samarbeidet. Langvarige kunderelasjoner er bygget på tillit, som gjør det enklere for oss å levere effektivt og med enda høyere kvalitet. Kvaliteten på arbeidet vi leverer henger også sammen med hvordan vi rekrutterer spisskompetanse innenfor de ulike fagfeltene. Summen av dette gjør at vi fortsatte den gode utviklingen fra tidligere år, sier Per Valebrokk, styreleder i søsterbyråene Storm Samfunn og Storm Communications.

 

Isolert sett hadde Storm Communications et tilnærmet flatt år inntektsmessig med en omsetning på 25,6 millioner kroner i 2023 mot 26 millioner kroner i 2022. Økte driftskostnader førte til at resultat før skatt ble på 4,4 millioner kroner, mot 5,7 millioner kroner året før.

 

I tråd med planene, kom veksten i 2023 i Storm Samfunn og innenfor politikk og myndighetskontakt. Omsetningen endte på 11 millioner kroner, mot 7,6 millioner kroner i 2022. Resultat før skatt ble på 2,5 millioner kroner, mot 1,1 millioner kroner året før.

 

– Vi er stolte av å levere så stor vekst på både topp- og bunnlinjen. Vi har kunder som har vært med oss helt siden oppstarten av Storm Samfunn og en stadig økende kundeportefølje, sier Peter Markovski, daglig leder i Storm Samfunn.

 

2023 ble også ekstra begivenhetsrikt for Storm Samfunn da de tidligere partnerne Zaineb Al-Samarai og Julie Remen Midtgarden ble rekruttert som henholdsvis ny president i Norges Idrettsforbund og byråd for utdanning i Oslo kommune.

 

– Det er leit å miste gode kolleger, men vi er først og fremst veldig stolte over de nye rollene de har fått. Det sier noe om kvaliteten i Storms rekrutteringer. Vi var godt rigget og har opprettholdt den gode farten etter utskiftningene. I tillegg har vi rekruttert enda flere flinke folk, sier Markovski.

 

Tidligere Oslo-byrådssekretær Mansoor Hussain og tidligere Virke-leder Christine Spersrud Haug, er blant de nyankomne i Storm Samfunn. I Storm Communications er Aurora Telle nylig rekruttert fra finanskonsernet Allianz og Andreas Nyheim fra Storebrand.

 

– Vi har fortsatt den gode farten på vei inn i 2024, og har rekruttert solide rådgivere på ulike nivåer for å møte økt etterspørsel. Veksten kommer fra eksisterende kunder, tidligere kunder som vender tilbake når behovet på nytt melder seg, samt nye prestisjekunder som har valgt Storm. Blant sistnevnte opplever vi å være på radaren til de virkelig store selskapene på en måte vi ikke har vært tidligere, og det gleder oss, sier Valebrokk.

 

Blant de ferskeste, store virksomhetene på Storms kundeliste er Telenor, Storebrand, Entra og Sjømat Norge.

 

I jakten på de store virksomhetene, peker Valebrokk også på verdien av å få tilgang til det kreative miljøet til reklamebyrået Smeh. Styreleder Per Valebrokk rapporterer om en god oppstart:

 

– Smeh hadde sin oppstart i fjor høst og har etter kort tid landet flere sterke kunder og markert seg i markedet. Utviklingen til teamet ledet av Aleksander Hetland har overgått våre forventninger. Her rigges det for videre vekst. Det er også gledelig å se at vi har vunnet flere kunder på tvers av byråene, med en fin miks av PR og reklame.

 

Det er ikke avholdt generalforsamling i Storm Communications og Storm Samfunn og derfor er utbyttenivået ikke klart.

 

Storm Samfunn AS

  • Leverer i hovedsak rådgivning innen politisk påvirkning, krisehåndtering og samfunnskontakt

 

MNOK 2023 2022
Driftsinntekter 11,0 7,6
Driftskostnader 8,5 6,6
Resultat før skatt 2,5 1,1

 

 

Storm Communications AS

  • Leverer i hovedsak rådgivning innen selskapskommunikasjon, finansiell kommunikasjon og krisekommunikasjon

 

MNOK 2023 2022
Driftsinntekter 25,6 26,0
Driftskostnader 21,3 20,3
Resultat før skatt 4,4 5,7

 

Mer aktuelt